Aktuální nemoci zvěře v ČR  a v okolí naší honitby
Myslivecký spolek Háj Lešná informuje veřejnost o možnosti výskytu přenosných chorob, a to zejména na zvířecí miláčky, volně pobíhající v lese a jeho okolí. 

Vzteklina je nejznámější infekční onemocnění, kterou přenášejí nejčastěji lišky, ale i toulaví psy a kočky. Vzteklinou jsou ohroženi všichni teplokrevní živočichové. Česká republika je momentálně vztekliny prostá, což ale není případ Polska a Slovenska. Je proto otázkou času, kdy se výskyt objeví i u nás. 

Tasemnice a motolice u lišek. Zde je mezihostitelem člověk, proto je velmi důležité omývat nebo dostatečně dlouho tepelně upravovat veškeré plody, které si přinesete z lesa. 

Africký mor prasat a související klasický mor prasat, kdy v tomto případě nejsme jako republika tohoto onemocnění prostí. Pokud neznáte původ masa z prasete, je potřeba jej tepelně upravit min. při 80°C po dobu dvou hodin. 

Svalovec je podobně jako AMP riziková pro černou zvěř a proto se povinně vyšetřují vzorky ulovené zvěře. Svalovec se však vyskytuje i u jezevců, lišek, vlků, medvědů, ale i u psů. Významným přenašečem jsou potkani. Nákaza svalovcem může skončit i smrtí. 

Aujeszkyho choroba – přirozeným hostitelem a rezervoárem je černá zvěř. K nákaze jsou citliví zejména psi, kteří se mohou při pobíhání v lese a jeho okolí dostat do kontaktu s virem. Pro nakaženého psa jde o fatální nákazu, která bez výjimky končí uhynutím. 

Střečci (podkožní a nosohltanoví) jsou hmyzí parazité u zvěře srnčí a jelení. MS Háj Lešná léčí toto onemocnění, ale není možno ho zcela podchytit. Zvěřina takto postiženého kusu není člověku nebezpečná, ale není určena pro konzumaci. 

Z tohoto výpisu chorob je jednoznačná redukce zvěře přenášející nemoci způsobující závažná onemocnění také u člověka. Je třeba si uvědomit, že nakažená zvěř nejenom, že zvyšuje rizika přenosu, ale při nemoci sama trpí. Proto se nikdy nedotýkejte uhynulé zvěře, pokud máte možnost volejte místní myslivecké sdružení, nehlaďte jinak přirozeně plachou zvěř, např. lišku a totéž platí i pro toulavé kočky nebo psy. Své vlastní domácí mazlíčky nenechávejte toulat nebo bez dozoru běhat po loukách a lesích.
-kris-
Vyhledávání