Myslivecký spolek Háj Lešná
Úklid 13. dubna 2024
 Jako každoročně se, mimo jiné brigády zaměřené na úklid, MS Háj Lešná účastní akce Ukliďme Česko. Uklízeli jsme lokality Obora, podél staré cesty do Valašské Meziříčí, Vrbí z obou stran a Lhotka nad Bečvou - prasečák, vč. zatáčky směr Choryně.
 Odpadky se víceméně nemění a už je téměř nudné vypisovat v jak moc je nepříjemné hrabat se v tomto svinčíku. Co je však letos zajímavější, něž v předchozích letech, je důmyslnost a jakási sofistikovanost v zamaskování černých skládek. Že je nám záhadou, proč dotyční bordeláři nevyvezou zbytky po rekonstrukcích domů a bytů do sběrného dvora, který sídlí právě na trase Lhotka - Valašské Meziříčí, na to jsme si zvykli. Ale letošní ročník byl zřejmě plný oddílů, kteří si v lesním prostředí zahráli bojovku "Kterak kvalitně zahladit stopy". Černé skládky byly nejenom odhozeny v lese i příkopech, ale velmi pečlivě skryty dřevem, větvemi nebo rovnou celou bývalou alejí thují. Opět zde vyvstává otázka, proč například rodina Kopeckých z Jablůnky nezajede s pozůstalostí, rodinnými fotografiemi nebo léky do kontejneru, ale váží cestu až na hranici naší honitby.

Vyhánění srnčat 2023
I v letošním roce probíhá vyhánění srnčat v období senoseče.
Aby byla záchrana efektivní, je nutno vyhánět těsně před senosečí. Tato dobrovolná činnost se netýká jen mysliveckých sdružení a zemědělců ale i široké veřejnosti, která má zájem o ochranu zvěře.

Doba plastová
V sobotu 22. dubna 2023 MS Háj Lešná uspořádal nechtěnou exkurzi za kulturou popelnicových polí. (Oficiálně jde o označení několika středoevropských kultur mladší a pozdní doby bronzové s tím, že měly společná tzv. popelnicová pole, tedy podobné projevy v pohřebních rituálech, spočívajících v žárových hrobech). Až budou naši potomci provádět vykopávky doby plastové, budou muset přepsat výše zmíněnou definici na "Bordel popelnicových polí, lesů, luk a hájů", protože si lidé této doby vytváří popelnice všude. Letošní ročník úklidové akce probíhal v lokalitě Vrbí a podél staré cesty, směrem na Valašské Meziříčí. Černá skládka se na několika místech rozmáhá v takové míře, že budeme muset požádat majitele pozemku, aby zjednal nápravu. Opět byly mimo jiné objeveny eternitové pláty, známé svým karcinogenním účinkem na organismus.
Tímto vám myslivci připomínají, že až budete chtít chránit zvěř podporou ničení mysliveckého zařízení nebo naprosto nesmyslným sdílením neověřené informace o činech myslivců, doporučují porozhlédnout se nejdříve kolem sebe, pak do sebe a zrevidovat svůj postoj k životnímu prostředí, popř. vzít pytel a jít se prohrábnout v odpadcích. Věřte, není o co stát.
-kris-
Úklid v roce 2022
Rok se nám s rokem sešel a pokaždé je to totéž. Myslivci ze spolku MS Háj Lešná se vypravili na stavební suť, plasty, železo, obsah domácností, jako jsou televize, umyvadla, vysavače, koberce, prádelní koše, zavařovací sklenice, biologický materiál - mrtví psi, ovce. V příštích letech už očekáváme nefalšovanou mrtvolu, protože na smrad si už zvykáme! Hrabat se ve spodním prádle, osobních věcech bývalých majitelů (i bažant se našel, plastový, ten nám však mladé nevyvede), kuchyňském nádobí, vánočních ozdobách, rozbitých kachličkách, opravdu není nic příjemného.
Za zmínku stojí i příkopy plné plastových lahví i plechovek, krabiček od svačin, a tak dále. Lesní zákoutí svádí k hříchu, ale sběr ubrousů, prezervativů, obalů od lubrikačních gelů je vskutku adrenalinový sport. Věřím, že mezi námi není nikdo, kdo vědomě odhazuje odpadky, ale kdyby přece jen někdo takový byl, popřemýšlejme, jestli bychom takový svinčík hodili kamarádům do obyváku. Přesně to totiž děláme obyvatelům lesů, luk a přírody obecně. Srnkám, zajícům, broukům, ptactvu a to nejen bažantům. Děkuji za pozornost těm, kterým není čistota přírody lhostejná a kdo dočetli až do konce.
-kris-

Úklid 2021
Dne 24. dubna a 1. května 2021 se Myslivecký spolek Háj Lešná pustil do sisyfovské práce v podobě úklidu černých skládek vybraných lokalitách v naší honitbě. Stavebniny, obuv, drogérie, papírnictví, malířské potřeby, podlahové krytiny, masokombinát, kafilérie, železárny, výkup lahví, gumárny. Jen okrajový výčet průmyslových odvětví zastoupených v přírodě. Bývalé majitele nelze slušně pojmenovat. To vše a mnoho dalšího se tentokrát našlo v místech Skála neboli Radošovec –naproti vodojemu v Lešné, okolo potoka Žebrák - směr Poruba, od vepřína ve Lhotce nad Bečvou podél cesty k Choryni, Háj a ve Vrbí v zatáčce k mostu přes Bečvu. Podotýkám, že ve zmíněném Vrbí stále leží nebezpečný eternitový odpad obsahující azbest, známý svým vysoce negativním působením na lidský organismus. Sesbíráno bylo 160 pytlů, na které nestačily dva velkoobjemové kontejnery. Opět se nabízí otázka a zamyšlení, proč lidé vyhazují odpad podél cest a do lesů a nevyužívají popelnice, kontejnery nebo sběrné dvory. Za svoz odpadu platíme všichni bez rozdílu a poplatek na místě určený k vyvážení přece není tak vysoký v porovnání s tím, kdy likvidujeme např. starou budovu a čeká nás náročná rekonstrukce. Podobná úvaha se nabízí k nepořádku okolo komunikací nebo remízků, kdy řidiči jakéhokoli dopravního prostředku od automobilu, dodávky, kamionu či traktoru, vyhodí PET láhve, krabičky od jídla nebo cigaret. Je bohulibé, že u Panny Marie za Lešnou hoří neustále svíčky, ale už vůbec není chvályhodné, když se dohořelé plastové kahánky válejí v přilehlém keři. Už děti ve školce se učí kam s odpadem, ve škole pak jaká je doba rozpadu papíru, plastu, kovu nebo třeba nedopalku cigarety. V dospělosti pak zapomínáme, že vše co přírodě kolem nás provedeme nehezkého, nám mnohonásobně vrátí. 
-kris-

Brigáda 2020
Výstavba a opravy krmných zařízení.

16. května 2020 proběhla záchrana srnčat před senosečí. Myslivci, popř. dobrovolníci vyhánějí několik hodin před plánovanou senosečí srnčata z luk. V letošním roce jsme poprvé vyzkoušeli pachové smotky, které se rozmisťovaly v předem vytipovaných lokalitách naší honitby.
-kris-

Pachové ohradníky
Dne 2. května 2020 byly obnoveny pachové ohradníky v úseku silnice z Lešné směrem na Palačov až po hranici honitby. Pachové ohradníky jsou vytvořeny na dubových kolících nebo stromech, kdy se účinná látka aplikuje tzv. pachovým plotem v pěně a koncentrátu. Jelikož je zmíněná silnice velmi frekventovaná ukázala se tato obnova natolik účinná, že nedochází k tak častým kolizím se zvěří jako v jiných neošetřených lokalitách. Smysl prováděných prací a opatření směřují k záchraně co možná největšího množství zvěře v honitbě a ulehčení činnosti všech osob, které se musí, v případě střetu dopravního prostředku se zvěří, dát do práce a následky řešit. Provedená opatření sice vyžadují lidské úsilí a finance, avšak tato inicitiva se mnohokrát vrátí v záchraně zvěře. Dle počtu kusů, které jsou sraženy projíždějícími vozidly, je zřejmé, že myslivci jsou téměř povinni činit maximum, aby zvěř ochránili před úhynem. V budoucnu je třeba v tomto úsilí nepolevovat a žádat o zařazení opatření pachové ochrany zvěře do finančně podporovaných mysliveckých činností a případně koordinovat svou činnost se správci jednotlivých komunikací.

Opět je nutno zmínit, že během prací se posbíralo velké množství nerozložitelného odpadu podél zmíněné cesty, což svědčí o nepoučitelném lidském faktoru. A ani zde není na místě polevit v pracech tohoto druhu.
-kris-

Úklid lokality Vrbí 2019
Dne 25. května uspořádali mysilvci ze spolku Háj Lešná brigádu na úklid ve Vrbí za železničním přejezdem po staré cestě směrem na Valašské Meziříří. Na pár metrech čtverečních se našlo obrovské množství odpadu. Stavební materiál (kachličky, polystyren, zbytky fasádní barvy, aj.), gumové bužírky, elektroinstalace, pneumatiky, lahve, obaly, velké množství plastů všeho druhu, televize, oblečení, obuv, CD, hračky - od plyšových medvídků, přes skluzavku až po panenky. Co však bylo nejsmutnější, tak nález tří pytlů s mrtvými psy. V době, kdy jsme všichni povinni platit komunální odpad, je toto nepochopitelné. Názor popř. inventuru svědomí si může každý udělat při pohledu na fotografie.
-kris-

Vyhledávání